மதுரை சித்திரை திருவிழா 2022

மதுரை சித்திரை திருவிழா கொண்டாட்டம் விரைவில் elixir TV-யில் ஆரம்பம்...

Business & Enterprenurship Development

Business & Enterprenurship devlopment program 2022...

மதுரை சித்திரை திருவிழா 2022

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் சொக்கநாதர் கோவில் சித்திரை திருவிழா கொண்டாட்டம் விரைவில் elixir TV-யில் ஆரம்பம்...

Youth Festival

Youth Festivals 2022...

தமிழ் புத்தாண்டு 2022

தமிழ் புது வருட கொண்டாட்டங்கள் ஆரம்பம்...

கள்ளழகர் திருவிழா

கள்ளழகர் திருவிழா elixir TV-யில் விரைவில் ஆரம்பம்...

Advertishment Enqiery

For all Advertishments Call or WhatsApp us on +91 73395 63163...

Elixir Upcoming Programs

Talent Selfie Videos

Festivals